Bàn Bar Mặt Gỗ Chân Sắt

Bàn Bar mặt gỗ đường kính 60cm
Chân bàn cao 90-100cm

Danh mục: Tag: ,