BÀN BAR MSC4

Bàn bar gấp
Màu sắc: đủ màu
Có thể nâng hạ tùy ý