BÀN BAR MSC5

Bàn bar hình tròn
Có nhiều màu
Có thể điểu chỉnh chiều cao của bàn