BÀN BAR MSC6

Bàn bar mặt hình vuông
Có nhiều màu sắc
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của bàn