GHẾ BAR MSA3

Màu sắc: nhiều màu
Có đồ vặn điều khiển ghế. quay 360 độ