GHẾ BAR MSA4

Ghế bar gỗ mặt hình bông
Chất liệu:gỗ