GHẾ BAR MSA5

Ghế bar có lưng tựa
Chất liệu : sắt
Màu sắc: có nhiều màu