GHẾ BAR MSA7

Chất liệu: meca xịn
Màu sắc: có nhiều màu
Có thể quay 360 độ và có thể điều chỉnh độ cao