Bàn Hội Nghị Quây Xanh Dương

Bàn 1,5m x 0,5m và 2m x 0,5m
Mặt bàn màu trắng, quây xanh dương