Bàn Hội Nghị Quây Đỏ

Bàn 1,5m x 0,5m và 2m x 0,5m
Mặt bàn màu trắng, quây màu đỏ