Bàn Hội Nghị Quây Trắng

Kích thước: 1,5m x 0,5m, 2m x 0,5m
Tone màu: Mặt bàn màu trắng, quây bàn màu trắng
Sử dụng trong lễ khai trương, khánh thành, ra mắt sản phẩm…

Danh mục: