Bàn Hội Nghị Quây Vàng

Bàn 1,5m x 0,5m và 2m x 0,5m
Mặt bàn màu trắng hoặc màu đen, quây màu vàng