GHẾ NỆM VUÔNG MSD12

Ghế nệm vuông thường được sử dung trong không gian rộng, bãi đất trống,…và số lượng khách mời đông.