BACKDROP MS 001

Backdrop làm bằng lụa đính kèm hoa giấy