BACKDROP MS 002

Backdrop làm từ những bông hoa giấy màu sắc đính trên nền là vải lụa