BACKDROP MS 005

Backdrop làm từ những bông hoa giấy màu sắc đính trên nền hiflex