BACKDROP MS 006

Backdrop làm từ những bông hoa giấy màu sắc đính trên nền hiflex