BACKDROP MS TR11

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy