BACKDROP MS TR12

Backdrop đính hoa giấy trên nền in hiflex