BACKDROP MS TR2

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy