BACKDROP MS TR3

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy