BACKDROP MS TR4

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy