BACKDROP MS TR5

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy