BACKDROP MS TR6

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy