BACKDROP MS TR7

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy