BACKDROP MS TR9

Backdrop được làm từ vải lụa kết hợp hoa giấy