BỐ TRÍ SẮP ĐẶT BÀN GHẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN

BỐ TRÍ SẮP ĐẶT BÀN GHẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN

Khi nhà tổ chức sự kiện đã hình dung được số lượng khách mời tham gia chương trình sự kiện cũng như quy mô sự kiện mình sắp thực hiện thì đó cũng là lúc cần liệt kê số lượng cần sắp đặt cho bàn ghế,khăn trải cho sự kiện này. Nhà tổ chức sự kiện cần đặt ra các…

Xem tiếp