Sự khác nhau giữa đám cưới truyền thống và hiện đại

Sự khác nhau giữa đám cưới truyền thống và hiện đại

Lễ cưới là một nghi lễ quan trọng trong phong tục của người việt, mỗi lễ cưới đều phải tuân theo những phong tục nhất định. Trước đây, phong tục cưới của người việt khá cầu kỳ, Phải làm nhiều nghi lễ khác nhau, trong thời gian kéo dài và những thủ tục khá phức tạp. Ngày nay, những phong…

Xem tiếp