Viết kế hoạch tổ chức sự kiện tưởng dễ mà khó

Để chuẩn bị  kế hoạch cũng như viết kịch bản để tổ chức sự kiện là bước đầu tiên và đặc biết quan trọng trong việc cung cấp cho khách hàng của bạn những thông tin cần thiết về sự kiện bạn định tổ chức. Ngoài thông tin về ngày tháng, địa điểm và loại hình sự kiện bạn cần phải chú ý đến từng chi tiết vì có thể đây sẽ là cơ hội để khách hàng của bạn có thể phát triển một cách tốt nhất trong tương lai. Để được nhà cung cấp lựa chọn tổ chức sự kiện cho công ty họ bạn nên lưu ý một số điểm sau đây:

Chuẩn bị hồ sơ về công ty

Chú ý không chỉ chuẩn bị hồ sơ công ty của đối tác mà hồ sơ công ty của bạn cũng vô cùng cần thiết dù công ty của bạn lớn hay nhỏ. Điều này có thể cung cấp cho đối tác của bạn những thông tin về công ty của bạn từ đó có thể xác định được khả năng của bạn. Hơn nữa đối tác có thể đánh giá được khả năng của bạn tới đâu có phù hợp với sự kiện của họ hay. Điều này cũng cho đối tác một cái nhìn sâu sắc vào công ty và sự kiện của bạn.

Trình bày một cách chi tiết thông tin về sự kiện

Bạn hãy thử đọc bản tóm tắt của bạn với tư cách là đối tác để xem xét và đánh giá nếu có khoảng trống hay thiếu sót gì không hãy chuẩn bị một cách kĩ lưỡng nhất. Nếu bạn cảm thấy chưa đủ hay thiếu xót đừng ngần ngại bảo thủ hãy chỉnh sửa, xây dựng kế hoạch sự kiện một cách chi tiết công phu hơn. Khi bạn nghĩ rằng bạn có thể tìm kiếm và bổ sung thêm không ai phàn nàn một tóm tắt sự kiện có quá nhiều chi tiết trong đó và điều đó giúp họ chắc chắn ràng bạn rất ban tâm đến sự kiện mà bạn giúp họ thực hiện.

Sử dụng ngân sách hợp lí, rõ ràng

Hãy cho đối tác thấy rằng lựa chọn bạn là điều hợp lí nhất. bạn hãy báo trược với đối tác về những khoản có thể xảy ra, dự toán kinh phí để hai bên đưa ra bàn bạc. liệt kê một cách chi tiết rõ ràng những khoản có thể chi tiêu và những khoản có thể phát sinh trong suốt quá trình diễn ra sự kiện đó. Hãy cùng nhau bàn bạc lắng nghe ý kiến của đối tác để có những phương án  tốt nhất mặc dù vẫn tiết kiệm được kinh phí.